Ivy Tech Kokomo

March 15, 2014, 8:00 AM to 3:00 PM

 

1815 E. Morgan Street, Kokomo, IN